keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Kolmen sukupolven teesitKolme sukupolvea haluaa kantaa vastuutaan SDP:n tulevaisuudesta kevään puoluekokouksessa. SDP:n järjestökoneistoa on uudistettava niin että edelleen tarjoamme ihmisille väylän vaikuttaa omiin asioihinsa, ei niinkään että viisastelemme ihmisille ylhäältä päin.

Työntekijät, perheenäidit, opiskelijat, pienyrittäjät, eläkeläiset, kuntalaiset ovat parhaita oman elämänsä asiantuntijoita.

Meidän tulee myydä ihmisille kansanvaltaa, demokratiaa! – ei niinkään ehdokkaita ja puoluetta.

Ilmastonmuutos ja ylipäätänsä luonnon kestokyky asettavat raamit jossa tulevaisuuden poliittisia päätöksiä tulee tehdä. Jos jätämme tuleville sukupolville maapallon jolla ei pysty elämään, ei paljon muillakaan hyvillä päätöksillä ole merkitystä.

 Suomalaisen teollisuuden tulee ryhmittäytyä eturintamaan kehittääkseen ympäristöteknologiasta uuden ”Nokian” Suomelle. Näin tullaan turvaamaan jatkossakin työpaikat Suomessa. Tähän innovointiin tarvitaan kansallisia tukipaketteja.

Yhteiskuntaa tulee arvottaa siten miten se huolehtii heikommistaan, näin ollen sosialidemokraattisen liikkeen tulee ottaa kirkkaaksi johtotähdekseen jälleen huolehtimisen työttömistä, opiskelijoista, sairaista, kuntoutujista, vajaakuntoisista, vanhuksista, lapsiperheistä. Niistä jotka kituuttavat pienillä tuloilla ja taistelevat jokapäiväisestä toimeentulostaan.


Kansainvälisyys on pienen Suomen elinehto. Suomella tulee olla jatkossakin aktiivinen rooli niin YK:ssa kuin EU:ssakin. Monet globaalit ongelmat vaativat kansainvälisiä toimijoita. Kohtuullisuutta työelämään: johtajat tahkoavat ylisuuria palkkoja, optiota ja luontaisetuuksia samaan aikaan työläiset ovat ne jotka joustavat suhdanteiden mukaan.

Työläisten oikeuksista on pidettävä kiinni ja taisteltava niin kuin työväen liikkeen alkuaikoinakin.


Haluamme että sosialidemokraattinen liike omaksutaan jokaisen ihmistä ja inhimillisyyttä kunnioittavan liikkeeksi. On lähdettävä tukemaan toisen ihmisen arvostamista ja luotava ihmisille tärkeitä ja erilaisia osallistumisen muotoja, joihin jokainen voi osallistua omien voimavarojensa mukaan tai olla osallistumatta ilman syyllistymistä.

Meille tärkeää on  kunnallisten palvelujen tuottaminen käyttäjiä - ihmisiä varten.
Ei riitä että on prameita rakennuksia, vaan tarvitaan ihmisten hyvinvointia, työtä ja palkkaa, niin että sillä voi tulla toimeen.

Meille on vaivihkaa syntynyt uusi työtä tekevä köyhälistö, tähän yhtenä syynä on osa-aika- ja pätkätyöt. Monella alalla vaatimus kaikille oikeudesta 8-tuntiseen työpäivään on edelleen ajankohtainen.

Kuntarajat eivät saisi muodostaa eriarvoisuutta! Kaikkialla tarvitaan yhteisöllisyyttä ja yhteistä halua rakentaa parempaa tulevaisuutta tuleville sukupolville.

Me olemme suvussamme demareita jo viidessä polvessa. Se ei tee kenenkään meidän puoluevalinnasta yhtään vähempiarvoista. Jokainen meistä on tehnyt aikanaan omat ratkaisumme, jokainen on arvioinut itsenäisesti mihin puolueeseen liittyy ja missä alkaa toimia.

Yhteiskunnallista keskustelua jokaisen meidän kodissa on aina ollut, muttei mitään painostusta tai valmiiden ideologioiden tarjoamista.

Nyt ollaan siinä hienossa tilanteessa että isoäiti, kaksi poikaa, lapsenlapsi, isä ja äiti ovat ehdokkaana puoluekokousedustajiksi näiden kolmen henkilö muodossa.

Miksi olemme ehdokkaana?

Olemme SDP:ssa kannatuksen, puolueena kansanliikkeenä ja ideologisesti pahemmassa kriisissä kuin koskaan. Nyt tarvitaan keskustelua, nyt tarvitaan toimintaa, eteenpäin linjausta, historian muistamista.

Meillä on halu nostaa SDP.  Ja me tiedämme että niin tulee käymään .


Työväenliikkeen historiasta haluamme nostaa  jo edesmenneen työväenliikkeen veteraanin Heinävedeltä;  isäni, ukkini ja iso-ukkini  Eero Karvinen jonka syntymästä on 110 vuotta.


Eero oli aikanaan omasta turvallisuudestaan piittaamatta rakentamassa hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita. Silloin toimintaympäristö oli sellainen että osallistuminen SDP:n toimintaan saattoi johtaa murhatuksi tulemiseen. Samalta kylältä olleen Onni Happosen tunnettu kohtalo oli tämä, tulla murhatuksi äärioikeistolaisten toimesta.

Valitettavasti tämä äärioikeisto on nostanut päätään Euroopassa ja aiheutti jälleen uhreja vuonna 2011. Ampuma-aseilla suoritetun joukkomurhan uhrina kuoli 69 nuorta sosialidemokraattia Utøyan saarella Norjassa.

Maailma ja meidän sosialidemokraattien toiminnan riskit ole 81 vuodessa muuttuneet. Jotta nämä  äärioikeistolaiset voimat eivät pääse tavoitteeseensa meidän kaikkien on jatkettava toimintaa paremman maailman puolesta.

Äärioikeisto ja kaikki ne voimat jotka eivät kunnioita demokratiaa, kaikkien ihmisten yhtäläisiä ihmisoikeuksia, ihmisten oikeutta toimia ja ilmaista mielipiteitään tulee ottaa vakavasti ja ehkäistä heidän toimintansa.

Eero Karviselle  oli tärkeää sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasavertaiset kouluttautumismahdollisuudet ja osoitti sen käytännön lähimmäisenrakkautena - toisten tukemisessa ja auttamisessa.

Hänen pitkän sosialidemokraattisen elämänsä kohokohta oli, kun Koivisto valittiin presidentiksi. Silloin hän onnesta liikuttuneena totesi, ettei olisi uskonut näkevänsä elinaikanaan sitä, että saimme sosialidemokraattisen presidentin.Nyt SDP tarvitsee arvokeskustelua ja puolueväen yhteisiä linjauksia miten tästä mennään eteenpäin, miten turvataan työpaikat Suomessa ja miten hyvinvointipalvelut niin nuorille kuin vanhoillekin. Tarvitsemme puolueen linjan reivausta  sinne ideologiseen ytimeen jossa huolehditaan heikommista, oikeudesta työhön, tasa-arvosta, vapaudesta ja oikeudesta reiluun työelämään.Yhteinen kolmen sukupolven blogimme löytyy osoitteesta:
kolmensukupolvenketju.blogspot.fi


Aleksanteri Gustafsson
Lukiolainen Abiturientti

Jouni Gustafsson
Toiminnanjohtaja
Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI ry

Maila Tikkanen
Koulutustoimitsija
Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL ry


                   Maila Tikkanen
Aleksanteri GustafssonJouni Gustafsson